בגיליון האחרון (מס' 10) של המגזין דומוס התפרסמה כתבה פרי-עטי על התכנון והאדריכלות של כפר 'כישורית'. 'כישורית' היא בית לקהילה של אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים והיא מצטיינת, בין השאר, גם ביופי ובטיפוח של הסביבה הפתוחה והבנויה.

על תכנון הכפר מופקד כיום ליאור ויתקון ממשרד 'צינוב-ויתקון אדריכלים', כשתשומת הלב וההקפדה על האסתטיקה של הכפר מגיעה גם ממייסדיו ומפעיליו, יעל שילה ושוקי לוינגר.

הכתבה מעלה הרהורים על הקשר בין המבנה של קהילה טיפולית לזה של הקיבוץ וניתן לקרוא אותה גם כאן.

העורכת היא, כתמיד, ד"ר הדס שדר ואת התמונות צילם גיל הדני.

מודעות פרסומת