בגיליון "הארץ נדל"ן" האחרון (12.12.08) פירסמה שני שילה שני מאמרים בנושא מגדלים ובאחד מהם מובאות דעותיו של עבדכם הנאמן.

ראוי רק לציין שאת מגדל בית י.ב.מ בתל-אביב תיכננו אברהם יסקי, יעקב גיל ויוסי סיון. את מגדל פנורמה בחיפה תכננו שלמה גלעד ויחיאל קומט – וזה כבר תוקן באתר. עם המתכננים הנכבדים הסליחה.

יואב לרמן ריכז בזמנו חומר על מגדלים שניתן למצוא כאן, וכאן וכאן אפשר למצוא דברים שכתבתי בעבר בנושא.