בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חסר-ערך.

 

המבנה בתצלום הראשון הוא בית-הכנסת בגבעת רם בתכנונם של היינץ ראו ודוד רזניק (1955-57). בתמונה הזו מבחינים לדעתי בהשפעה של אוסקר נימאייר – שרזניק עבד אצלו בברזיל – על תכנון המבנה הזה שבדרך כלל דנים בו בהקשר הרגיונליסטי.

 

המבנה בתצלום השני הוא המעבדות שתיכנן דוד אנטול ברוצקוס, שהאוניברסיטה הורסת, למרבה הצער.

 

המבנה בתצלום השלישי הוא אולם ההתעמלות בקמפוס שתיכנן שמואל מסטצ'קין בשנות ה-60.