תצלומים מעובדים. התמונה הראשונה צולמה ע"י חנוך גריזיצקי מאתר 'מסגרת'. מקור התמונה השנייה – אתר 'סקופ'. עיבוד ושילוב התצלומים – על-ידי ובאחריותי.