כל הזמן מסבירים לנו שחייבים רפורמה במוסדות התכנון כי נורא קשה לקבל בישראל אישור לסגירת מרפסת.

מבלי לדון בשאלה אם אכן צריך וראוי שאנשים יסגרו מרפסות, צריך להודות שרוב אזרחי ישראל סגרו את המרפסות שלהם מבלי לבקש אישור מאף אחד: לא מהועדה המקומית, לא מהועדה המחוזית ואפילו לא מן השכנים.

נדמה לי שמי שיבוא לועדה לתכנון ובנייה כדי לקבל היתר לסגירת מרפסת יזכה בעיקר לחיוכים של רחמים, אם לא לצחוק גדול, מצד פקידי הרישוי שלא ידעו כיצד לנהוג באותו תמהוני.

סיסמת השיווק, אם כן, כלל לא קשורה למציאות האמיתית בישראל.

אני חושש שגם הרפורמה מנותקת מן המציאות באותה המידה לפחות, ופגיעתה עשויה להיות רעה מאוד.