holon-try-3

בעקבות אסתר זנדברג ניסיתי להעביר את מוזיאון העיצוב החדש שתכנן רון ארד לאזור קצת יותר אורבני בעיר חולון.

 

צילום המוזיאון: יובל טבול. את הכיכר צילמתי והראתי פה בעבר.