באמת שרציתי לכתוב בגנות רפורמת הבזק המונומנטלית האורבת למערך התכנון במדינת ישראל, אך בינתיים לא עלה בידי לעמוד במשימה. הרפורמה נדמית לי כה מאיימת ומופרכת שאינני יודע מאיפה להתחיל.

אבל ברור לי שאסור להתייאש: ביבי הוא לחיץ וסחיט, אנחנו כבר יודעים זאת, והחוכמה היא רק ליצור את הקואליציה הנכונה שתלחץ עליו במקום הנכון ותגרום לו ולממשלתו לצמצם ולשנות את נוסח החוק המוצע.

 

למרבה המזל יש אנשים טובים ורציניים שעוסקים בכך ובראשם המטה לתכנון אחראי.

אני מפציר בכם להיכנס לאתר שלהם ולכל הפחות לשלוח מכתב לשרי הממשלה.