בגיליון השביעי של מגזין 'דומוס' התפרסמה רשימה מפרי עטי על המרכז החינוכי החדש שתיכננו מייזליץ-כסיף אדריכלים בפינת הרחובות רמז וארלוזורוב בתל-אביב.

צילום: צחי אוסטרובסקי ל'דומוס'

ניתן לקרוא את המאמר גם כאן.