יובל כרמי מאתר 'סף' שאירגן ויזם את ערב ההרצאות 'סף-סוף' שלח אלי את סרטון הוידאו של ההרצאה שנתתי בארוע.

הנה הוא כאן לפניכם.

בקרוב יצטרפו ההרצאות הנוספות ויהיה גם אתר יעודי.