כמה תמונות שצילמתי בפורטוגל בשלהי שנות השמונים.

היא הייתה כמו קפואה בזמן באותן השנים.