יום אחד נחל באר-שבע יהיה פארק מטרופוליני פורח, אבל עד אז יש שם בית-קברות למכוניות.

ותודה ליצחק פלדמן.