להלן מכתב שפרסם 'פורום האדריכלים הצעירים' בעמותת האדריכלים העוסק בשינויים בדרישות לרישוי אדריכלים של רשם המהנדסים והאדריכלים.

אני מביא את המכתב כלשונו כדי לתרום להפצת ולפרסום העניין, שלא זכה לתהודה רבה עד כה.

בשאלות ובדבר פרטים נוספים כדאי לפנות ישירות לפורום הצעירים בעמותה בטלפון 03-5188234.

 

הנחיות חדשות של רשם האדריכלים לקבלת רישיון אדריכל.

הקדמה:
באוקטובר האחרון פרסם רשם האדריכלים הנחיות חדשות בדבר אמות המידה לקבלת רישיון
אדריכל.
הסיבה המיידית לשינוי היא דיון בעתירה לבג"צ שבו הורה בית המשפט לפרסם קריטריונים ברורים יותר, מאחר שבעבר היו הקריטריונים לרישיון מעורפלים. הסיבה הנוספת היא העלאת איכות האדריכלים בארץ.
הרשם הוא גוף בתוך משרד התמ"ת, והגורם המוסמך, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, להעניק רישיון אדריכל לפי קריטריונים (שבסמכותו לקבוע), וזאת כמובן לאותם אלו הרשומים 3 שנים. ההנחיות החדשות שפורסמו בתאריך _____ נכנסו לתוקף באותו מועד.

השינויים:
• השינוי העיקרי ביחס למצב הקודם הוא שעל המבקשים רישיון לעבור בחינה.
• למי ניתנת הסמכות להיות האדריכל המאמן.
• מהו המינימום הנדרש לתקופת עבודה במשרד.
• באילו תחומים על האדריכל להשתלם.

באופן בלתי-פורמאלי נמסר לנו:
1. שהבחינות הראשונות יהיו קלות יחסית, מתוך כוונה להעביר את הרוב הגדול של אותם אלו שנרשמו על פי הקריטריונים הישנים. בהמשך יוחמרו אמות המידה. הבחינה תהיה בפורמט אמריקאי, ומיעוטה שאלות פתוחות או שאלות שיש לענות עליהן בשרטוט ובסימון ע"ג שרטוט. הנושאים בעיקרם טכניים – כמו חוק התכנון והבניה, חומרים, פרטי בנין, הכרת מערכות ותיאום מערכות, עקרונות קונסטרוקציה ללא חישובים.

2. מי שהגיש בקשה לפני תחילת התקנות החדשות ובקשתו נדחתה והוא נדרש להשלים נושאים שונים, אזי התקנות אינן חלות עליו.

3. מי שנרשם אך טרם הגיש בקשת רישוי, תחל עליו חובת בחינות ללא יוצא מן הכלל.

4. מי שנרשם ומצוי בשלבי התמחותו האחרונים, לא ידרשו ממנו דרישות להתמחות שלא דרשו עם התחלתה, אבל החל בתחילת התקנות המאמן שלו יידרש לעמוד בדרישות הרשם למאמן.

5. למעט מקרים חריגים שיש לדווח עליהם כבר כעת, של אדם המצוי לקראת סוף תקופת הרישום, אך המאמן לא עומד בקריטריונים החדשים לאימון, ייתן הרשם פטור ספציפי לסיום תקופת ההתמחות אצל אותו מאמן. (לולא כן היה חייב האדריכל הרשום להתפטר ועלול היה להיגרם לו נזק ופגיעה ניכרת בזכויותיו כגון פיצויי פיטורים וכ"ו)

6. מי שמצוי כעת בהתמחות חשוב שידע שהוא צריך מיום אישור התקנות והלאה להתמחות אצל מי שרשאי לאמן, יש לדווח לרשם כעת על כל ספק ו/או בעיה.

7. עניין הדרישות לסוגי מבנים וכו' – הדרישות היו קיימות גם קודם.

לסיכום:
מאחר שלא התקיים כל שיתוף של ציבור האדריכלים הצעירים בתהליך קבלת ההחלטות והדברים
נודעו רק בדיעבד, ומאחר שלא נקבעה כל תקופת מעבר לתחולת ההנחיות החדשות, מוצאים עצמם אדריכלים צעירים רבים במצב חדש שבו נפגעה זכותם לקבלת רישיון ביחס למצב שהתקיים עד לאחרונה. התקבלו הרבה פניות בנושא בתחושה ש"הקרקע בוערת".

לאור זאת:
1. בשבוע הבא יקיים פורום אדריכלים צעירים מפגש עם הרשם בשיתוף עם עו"ד גיא לנדאו, מתוך מטרה לנסות ולהבהיר את נושא התקנות חדשות.
• הבחינה החדשה – מתכונתה, היקפה וכ"ו.
• סיכומים והחלטות לגבי מקרים גבוליים.
• הסכמות והבנות על האופן שבו יאכפו ההנחיות, בעיקר בשלב ראשון.

2. כמו כן סניף האדריכלים הצעירים יפעל בנושא במספר מישורים:
• בדיקת המצב מבחינה משפטית בסיוע היועץ המשפטי של עמותת האדריכלים, עו"ד גיא לנדאו.
• פרסום השינויים.
• ריכוז שאלות מהשטח . נזדקק לתגובתכם המהירה.

הערה :
בהיעדר רשימות מקיפות של כל האדריכלים שהדבר נוגע להם אנו מבקשים את עזרתכם בהפצת החומר לכמה שיותר אדריכלים.

 

לידיעון מטה המאבק