יחס מוזר מתקיים בין הדיבור על תמ"א 38 – שני בפופולריות אולי רק לדיור בר-השגה  – לבין המצב בשטח. הרבה אתרים, יזמים, הדמיות והצעות ומעט מאוד פרוייקטים בנויים.

למרות זאת ,אי-אפשר להמעיט בחשיבות התכנית ובפוטנציאל שלה להציל חיים, ביחודיות שלה ובהשפעה שעשויה להיות לה על המרקמים העירוניים.

כדי לבחון את הנושא אנו מנסים לארגן תערוכה בנושא תכנית מתאר ארצית 38 בגלריה בבית האדריכל.

הגלריה תחשוף פרוייקטים אדריכליים של חיזוק לפי תמ"א 38 לצד דיון בתכנית מנקודת מבט חברתית ואורבנית.

לפניכם קול קורא המזמין אדריכלים, סטודנטים וחוקרים להעביר חומר לתערוכה:

מה?

תערוכה על תמ"א 38 בגלריה בבית האדריכל

למה?

כי תמ"א 38 היא תכנית משמעותית ביותר אך הדיון בה אינו ביקורתי ואינו אדריכלי.

התכנית משמעותית בכמה מובנים:

הראשון, במטרתה להציל חיים במקרה של רעידת אדמה.

השני, בהשפעתה האפשרית על המרקם הבנוי של הערים הישראליות, בהיותה מנגנון גורף של עיבוי-בינוי הפועל בכל רחבי המדינה.

השלישי, במובן החברתי והכלכלי, מכיוון שהמנגנון של התמ"א הופך את חיזוק המבנים ללא-רלוונטי דווקא לאוכלוסיות חלשות יותר ולאלו המתגוררות באזורים המועדים לפורענות ובכך מעמיק את הפערים החברתיים.

על אף זאת, נדמה שהאדריכלים כקבוצה מותירים את הדיון הציבורי בתמ"א 38 לעורכי דין וליזמים העוסקים בעיקר בתהליך – וברווחים שניתן לגרוף ממנו – ופחות בתוצאותיו הבנויות.

איך?

אתם מוזמנים לשלוח אלינו פרויקטים של חיזוק ועיבוי במסגרת תמ"א 38.

אנחנו נברור ונציג את העבודות, לצד דיון נוקב בתמ"א, בהשפעתה וביכולתה להשיג את מטרותיה.

אנו מתעניינים בעיקר בפרויקטים שבנייתם נסתיימה, בפרויקטים המציעים פתרונות תכנוניים מבריקים לאילוצי התכנית וכמובן בפרויקטים יפהפיים.

במקביל נשמח ללמוד על פרויקטים מעניינים שלא יצאו אל הפועל בשל מגבלות הנובעות ישירות מהוראות תכנית המתאר.

נשמח לקבל פרויקטים תיאורטיים ואקדמיים הבוחנים את התמ"א מזווית ארכיטקטונית ואורבאנית.

אז מה אתם רוצים?

לשלב סינון העבודות יש לשלוח אלינו מצגת PDF אחת שתכלול:

א. פרטים טכניים: שם האדריכל, מיקום הפרויקט- עיר ורחוב, מספר יחידות הדיור הקיימות והנוספות וסטאטוס הפרויקט.

ב. תמונת הבניין לפני החיזוק.

ג. תכנית קומה טיפוסית לפני החיזוק.

ד. תמונות המבנה לאחר החיזוק.

ה. תכנית קומת טיפוסית מחוזקת.

ו. תכנית קומה טיפוסית חדשה.

ז. חתך עקרוני של הבניין המחוזק.

ח. התייחסות להקשר העירוני – חתך רחוב, צפיפות, חנייה וכדומה.

אין לשלוח יותר מעשר תמונות לפרויקט.

אין לשלוח יותר משני פרויקטים.

גודל מקסימאלי לקובץ – 2 מגה-בייט.

מתי?

התערוכה מתוכננת לחודש אפריל.

את החומר יש לשלוח אלינו עד 15.02.12

לאן?

יש לשלוח את החומר לכתובת TMA38show@Gmail.com

ניתן לפנות גם בשאלות, הצעות ובעיות.

האותיות הקטנות:

העבודות יבחרו ע"י חברי ועדת תערוכות של עמותת האדריכלים.

המציגים יתבקשו לשאת בחלק מעלויות הפקת התערוכה.

בשיתוף ארגון 'במקום'.